Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

dr hab. Maria Jeznach

ul. Kaleńska 3
Zadzwoń:  508 088 733
Napisz: dziekan@usmbm.edu.pl

 

godziny przyjmowania studentów:

Poniedziałek 

Środa 

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Adiunkt na Wydziale Dietetyki, wykładowca przedmiotów: Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z żywnością, Edukacja zdrowotna, Promocja zdrowego stylu życia, Terapia zaburzeń odżywiania.

Tytuł doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologii medycznej otrzymała na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w roku 2015.

Jest absolwentką studiów na Wydziale Farmacji w Gdańsku w 1996 roku oraz studiów podyplomowych na prestiżowych uczelniach: Szkoła Główna Handlowa – Public Relations i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Praktyczna Psychologia Społeczna.

W roku 2018 uzyskała tytuł Professional Life Coach certyfikowany przez Transformation Services Inc, California USA

W latach 1998 – 2019 pracowała w branży farmaceutycznej, w firmach: Servier, Krka, Adamed i Roche  na stanowiskach Product Managera, Kierownika ds. Strategii Farmaceutycznej, Medical Manager Marketing Strategiczny w Dziale Business Developement odpowiadając za część merytoryczną i medyczna nowych wdrożeń, projektów UE, wsparcie naukowe dla działów Badania i Rozwój oraz Dział Rejestracji a także za szereg szkoleń, wykładów i edukację oraz organizację konferencji, kontakt ze środowiskiem akademickim.

Jako jedną z pierwszych osób w Polsce wspierała i współorganizowała szkolenia edukacyjne dla aptekarzy. Współpracując z wieloma wykładowcami i pracownikami naukowymi Wydz. Farmacji i Wydz. Lekarskiego współtworzyła szereg szkoleń, wykładów, konferencji czy materiałów edukacyjnych dla aptekarzy, co zaowocowało uznaniem ze strony zarówno środowisk naukowych , jak i samorządu aptekarskiego w postaci nagród i wyróżnień.

Za swoją działalność edukacyjną Dziekan Wydziału Farmacji w Poznaniu, Pan Profesor Edmund Grześkowiak przyznał w 2011 roku Blance Ulążka Medal Zasłużony dla tegoż Wydziału.

W 2012 roku założyła Ogólnopolską Sekcję Leku Roślinnego przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym i od stycznia 2013  do listopada 2014 piastowała funkcję Przewodniczącej tej Sekcji, rozwijając społecznie działalność edukacyjną skierowaną do aptekarzy i pacjentów.

Jest autorką piramidy Zdrowego Stylu Życia PORTA.

Prowadzi blog popularnonaukowy oraz lifestyle
na Instagramie: dr_blanka_lifestyle. 

Jej pasją są podróże, kulinaria oraz żeglarstwo.

Ułatwienie dostępu