KOMISJE

Komisja Jakości kształcenia

 • Przewodnicząca – dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia;
 • Wiceprzewodnicząca – dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • Wiceprzewodnicząca – dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Sabina Janik, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami;
 • mgr Andrzej Bieżuński, Pełnomocnik Rektora ds. praktyk i interesariuszy zewnętrznych;
 • mgr Beata Wolna, Pełnomocnik Rektora ds. internacjonalizacji;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • dr hab. Kazimierz Pierzchała, Przewodniczący komisji ds. naukowo-badawczych;
 • dr hab. Andrzej Rykowski, Przewodniczący komisji ds. karier absolwentów i ewaluacji funkcjonowania uczelni;
 • dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, Przewodnicząca komisji ds. ewaluacji funkcjonowania uczelni;
 • dr hab. Grzegorz Karbowiak, Przewodniczący komisji ds. ewaluacji prac dyplomowych;
 • mgr Joanna Danielczuk, Przewodnicząca komisji ds. materialnego wsparcia studentów;
 • dr hab. Kazimierz Pospiszyl, przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku Pedagogika;
 • dr Franciszek Pluciński, przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku Dietetyka;
 • dr Natalia Wnukowska, przedstawiciel nauczycieli akademickich kierunku Kosmetologia;
 • dr Dorota Jawor-Przybyszewska, przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących koła naukowo-artystyczne;
 • mgr Katarzyna Bulak, przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia praktyczne (pedagogika);
 • mgr Ewa Neumann, przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia praktyczne (dietetyka);
 • mgr Barbara Harasimiuk – przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia praktyczne (kosmetologia);
 • Patrycja Kozakiewicz,  Przewodnicząca Samorządu Studentów;
 • mgr Joanna Szostak, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (pedagogika);
 • mgr inż. Elżbieta Banaś, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (dietetyka);
 • mgr Sylwia Wójcik, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych (kosmetologia). 

Komisja do spraw karier absolwentów

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Rykowski;
 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska;
 • mgr Monika Mydłowska-Miazek – koordynator biura karier absolwentów;

Komisja do spraw ewaluacji funkcjonowania uczelni

 • Przewodnicząca – dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy;
 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, koordynator ewaluacji pedagogika;
 • dr Agnieszka Lelińska, koordynator ewaluacji kosmetologia;
 • dr Elżbieta Olczak, koordynator ewaluacji dietetyka.

Komisja do spraw naukowo-badawczych

 • Przewodniczący – ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała;
 • Wiceprzewodnicząca – dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • Wiceprzewodnicząca – dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • mgr Agnieszka Łochowska-Kuś, Kierownik Biblioteki;
 • prof. dr hab. Stanisław Urbański;
 • dr hab. Kazimierz Pospiszyl;
 • dr hab. Ireneusz Białecki;
 • dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy;
 • dr Adam Żardecki;
 • dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska

Komisja do spraw projektów

 • Przewodnicząca – JM Rektor, dr hab. Beata Mydłowska, prof. USM;
 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • mgr Joanna Nadyak;
 • mgr Beata Wolna

Komisja do spraw ewaluacji prac dyplomowych

 • Przewodniczący – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański;
 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Dorota Jawor-Przybyszewska, przedstawiciel nauczycieli pedagogiki;
 • dr Franciszek Pluciński, przedstawiciel nauczycieli dietetyki;
 • dr Blanka Ulążka, przedstawiciel nauczycieli kosmetologii,
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;

Komisja do spraw hospitacji zajęć dydaktycznych

 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • prof. dr hab. Stanisław Urbański;
 • dr hab. Ireneusz Białecki;
 • dr Dorota Jawor-Przybyszewska;
 • dr Joanna Rasławska-Socha;
 • dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska,
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych.

Komisja do spraw oceny okresowej nauczycieli akademickich przyporządkowanych organizacyjnie do Wydziału Nauk Społecznych

 • Przewodnicząca – dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • prof. dr hab. Stanisław Urbański;
 • dr Sabina Janik.

Komisja do spraw oceny okresowej nauczycieli akademickich przyporządkowanych organizacyjnie do Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 • Przewodnicząca – dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr hab. Andrzej Rykowski;
 • dr Agnieszka Lelińska.

Odwoławcza komisja do spraw oceny okresowej nauczycieli akademickich

 • Przewodniczący – dr hab. Beata Mydłowska;
 • prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl;
 • dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy;
 • dr hab. Ireneusz Białecki;
 • dr hab. Grzegorz Karbowiak.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadzająca badanie mowy studenta kierunku Pedagogika, jako kandydata na specjalność Logopedia

 • Przewodnicząca – dr Karina Szafrańska;
 • dr Krzysztof Szamburski;
 • mgr Ewa Małachowska.

Komisja Stypendialna Uczelni

 • Przewodnicząca – mgr Joanna Danielczuk;
 • dr Sabina Janik, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami;
 • Dominika Malinowska, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Kamila Prochenka, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Emilia Obrazińska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Odwoławcza Komisja Stypendialna Uczelni

 • Przewodnicząca – dr hab. Ireneusz Białecki;
 • dr Monika Mydłowska-Miazek, przedstawiciel nauczycieli akademickich;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • Dominika Kantor, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Kamil Salwin, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Julia Kuzawińska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Komisja rekrutacyjna

 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr Dorota Jawor-Przybyszewska – przedstawiciel nauczycieli pedagogiki;
 • dr Natalia Wnukowska – przedstawiciel nauczycieli dietetyki;
 • dr Joanna Rasławska-Socha – przedstawiciel nauczycieli kosmetologii,
 • mgr Paulina Pamrowska – przedstawiciel administracji uczelni.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów

 • Przewodniczący – dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych.
 • dr Monika Mydłowska-Miazek;
 • dr Franciszek Pluciński;
 • dr Agnieszka Lelińska;
 • Edyta Frydrych, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Aleksandra Gęsiak, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Martyna Kleparska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów

 • Przewodnicząca – JM Rektor, dr Beata Mydłowska, prof. USM;
 • dr Anna Panek;
 • dr Elżbieta Olczak;
 • dr Natalia Wnukowska;
 • Sylwia Semeryło, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Małgorzata Żochowska, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Karolina Zalewska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl;
 • dr hab. Maria Jeznach, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
 • dr Marlena Katarzyna Gerung, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;
 • dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy;
 • dr Sabina Janik;
 • Patrycja Kozakiewicz, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Danuta Mróz, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Natalia Moszczyńska-Pętkowska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Komisja do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

 • Przewodnicząca – dr Krystyna Spodar;
 • dr Sabina Janik;
 • dr Adam Żardecki, Dyrektor ds. prawnych;
 • mgr Paweł Jesiona;
 • Natalia Sieńkowska, przedstawiciel studentów pedagogiki;
 • Agnieszka Rejmer, przedstawiciel studentów dietetyki;
 • Klaudia Badelska, przedstawiciel studentów kosmetologii.

Ułatwienie dostępu