https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zalozenie-usm-1.png

dr Izabela Podobas – Przewodniczący

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Społecznych

 

dr Rafał Bodarski – Wiceprzewodniczący

Kierownik studiów podyplomowych

 

mgr Maria Foks

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia

 

dr Krystyna Wiaderny – Bidzińska

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zdalnego

 

dr Dorota Jawor – Przybyszewska

Przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących Koła Naukowe

 

dr Maria Januszewska-Warych

mgr Aldona Stępniak

Przedstawiciel nauczycieli akademickich prowadzących Zajęcia Praktyczne

 

mgr Andrzej Bieżuński

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, karier i interesariuszy zewnętrznych

 

dr Sabina Janik

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

 

Beata Wicik

Przedstawiciel studentów

                         

 

dr Adam Żardecki

przewodniczący

dr Franciszek Pluciński

członek

dr Sabina Janik

członek

Beata Wicik

członek

Przemysław Busz

członek

dr Adam Żardecki

przewodniczący

dr inż. Mateusz Niedbała

członek

dr Rafał Bodarski

członek

Andrzej Rykowski

członek

Hanna Żuraw

członek

 

dr Agnieszka Kolek

przewodniczący

dr Maria Januszewska-Warych

członek

dr Franciszek Pluciński

członek