INCOMING STAFF

Rekrutacja na studia i praktyki za granicą

Zapraszamy studentów i absolwentów USM w Warszawie do udziału w programie Erasmus+ – wymiana na studia i/lub praktyki zagraniczne.

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie do Biura Współpracy Międzynarodowej: iro@usmbm.edu.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia Koordynator Uczelniany Erasmus+ będzie się z Państwem kontaktował w celu uszczegółowienia wyjazdów.

BAZA OGŁOSZEŃ PRAKTYK

WYSZUKIWARKI PRAKTYK

Portale internetowe pomocne w wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów i absolwentów USM:

 1. PRAXIS
 2. JOE+
 3. ERASMUSINTERN

Aby sprawdzić oferty należy kliknąć w nazwę danego portalu i rozpocząć poszukiwania. Powodzenia!

Erasmus+ co to jest?

Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Studenci uczelni wyższych mogą zarówno studiować za granicą jak i odbyć praktyki w innym kraju. W trakcie studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać z programu dwukrotnie. Podczas jednego cyklu studiów wymiana może trwać od 2 do 12 miesięcy.

Zainteresowany, spośród miejsc, które oferuje rodzima uczelnia, sam wybiera kraj oraz uczelnię, na którą chce wyjechać. Mobilność studentów nadzorowana jest przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wybór destynacji jest bardzo szeroki, gdyż w programie bierze udział aż 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia.

Do 2014 roku, program Erasmus+ istniał pod różnymi nazwami, lecz założenia obecnego projektu zaplanowano do końca 2020 roku.Program  promuje współpracę oraz mobilność we wszystkich obszarach edukacji, przygotowania zawodowego, a ponadto wspiera inicjatywy związane ze sportem. Korzyści płynące z udziału w programie można wyliczać bardzo długo. Począwszy od możliwości kształcenia się w środowisku międzynarodowym, poprzez doświadczenia innych kultur czy stylu życia, a skończywszy na rozwoju osobistym.

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

Kto może skorzystać?

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

 • kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia,
 • kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja,
 • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Studenci Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie mają możliwość skorzystać z wyjazdów za granicę:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Pracownicy mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni,
 • w celach szkoleniowych.

Więcej na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Zwiększ swoje szanse

 • Jeśli zdecydujesz się na wsparcie przyjezdnych studentów w ramach programu Erasmus+ i zostaniesz jednym z ‘buddies’ zyskasz dodatkowe punkty.
 • Działasz na uczelni? Udzielasz się w ramach wolontariatu? Podziel się z nami tym w liście motywacyjnym.

Warto wiedzieć, że:

 • Otrzymasz stypendium w wysokości ustalanej indywidualnie wg wytycznych dotyczących krajów UE oraz innych,
 • Na każdym etapie otrzymasz wsparcie Koordynatora Programu Erasmus+, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wymiany studenckiej.

Pamiętaj o:

 • wypełnieniu testu językowego,
 • podpisaniu ‘Learning Agreement’,
 • wykupieniu ubezpieczenia (np. Karta EKUZ, EURO 26, ISIC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koordynatorem wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w Uczelni Społeczno-Medycznej jest:

mgr Beata Wolna – Pełnomocnik Rektora ds. Internacjonalizacji
mail: iro@usmbm.edu.pl

Wszelkie pytania odnośnie wyjazdów w ramach programu Erasmus + proszę kierować na adres e-mail Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji

Praktyki w ramach Erasmus+

Jeśli chcesz wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach Erasmusa, sprawdź poniższą check-listę z zadaniami, które musisz w tym celu wykonać:

 • wybór miejsca oraz kraju do którego chcesz wyjechać,
 • przygotowanie CV w języku angielskim,
 • potwierdzenie przyjęcia na praktyki zagraniczne od Instytucji przyjmującej,
 • organizacja planu podróży,
 • wykupienie ubezpieczenia chroniącego Cię od nieszczęśliwych wypadków.

Strategia internacjonalizacji

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Polsce i na całym świecie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego definiuje proces ten jako nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także długo i krótkoterminowe zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Wreszcie jest to również partycypacja w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry, takich jak Erasmus+.

Ułatwienie dostępu