Szkolenia dla kadry administracyjnej i kadry zarządzającej

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Uczelnia Społeczno – Medyczna bez barier”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, mają Państwo szansę na podniesienie swoich kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych, administracyjnych oraz zarządczych.

Oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

 1. Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Komunikacja i Savoir-vivre wobec OzN (6h / 1 dzień)
 2. Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Wsparcie psychologiczne wobec OzN (6h / 1 dzień)
 3. Poprawa dostępności uczelni w 6 obszarach dostępności (6h / 1 dzień)

Harmonogram szkoleń

 

Lp. Nazwa szkolenia Data szkolenia Godziny szkolenia Liczba uczestników
1. Szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: „Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Komunikacja i Savoir-vivre wobec OzN”

szkolenie on-line

29.03.2022 9:00-15:30 10
2. Szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: „Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Wsparcie psychologiczne wobec OzN”
szkolenie on-line
30.03.2022 9:00-15:30 10
3. Szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: „Poprawa dostępności uczelni w 6 obszarach dostępności”
szkolenie on-line
21.03.2022 9:00-15:30 10
4. Szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: „Poprawa dostępności uczelni w 6 obszarach dostępności”
szkolenie on-line
22.03.2022 9:00-15:30 10

 

 

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenia należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny dostępny na  tej stronie internetowej wraz z załącznikami w biurze projektu: Uczelnia Społeczno – Medyczna, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa, Biuro Projektów Europejskich, pokój nr B2.

 

PROGRAM SZKOLEŃ

 

 1. Szkolenie dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz zarządzającej oraz w temacie: “Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Komunikacja i Savoir-vivre wobec OzN”

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające pełny udział osób z
niepełnosprawnością w rekrutacji, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników i nauczycieli akademickich w niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Ma ono pomóc w dostosowaniu metod i możliwości do 7 zasad wsparcia edukacyjnego w 6 sześciu obszarach dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozwoju neurologicznego mózgu oraz potrzeb i możliwości układu nerwowego człowieka. Ponadto celem szkolenia jest zmniejszenie strachu przed nieznanym i zapoznanie z etykietą zachowania w czasie pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Moduł I — Osoba z niepełnosprawnością

 1. Definicja normy, zaburzenia i niepełnosprawności.
 2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia.

Moduł II Indywidualizacja i podmiotowość a plastyczność mózgu.

 1. Autonomia, czyli możliwość wyboru, która zmienia biochemie, mózgu.
 2. Czego potrzebuje mózg, żeby się rozwijać przez całe życie?
 3. Diagnoza funkcjonalna — zrozum siebie, by móc zrozumieć innych.

 

 1. Szkolenie dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz zarządzającej oraz w temacie: “Obsługa studenta z niepełnosprawnościami. Wsparcie psychologiczne wobec OzN” Relacja i komunikacja, czyli organizacja psychologiczna sześciu obszarów dostępności.

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich, wspierające pełny udział osób z niepełnosprawnością w rekrutacji, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.

Moduł I

 1. Nawiązywanie i budowanie relacji jako nadrzędna potrzeba rozwojowa.
 2. Potrzeby i możliwości autonomicznego układu nerwowego.
 3. Komunikacja i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 4. Zarządzanie konfliktami

Moduł II – Wsparcie rozwoju i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością

 1. Strefy regulacji AUN.
 2. Jak obniżyć własny poziom lęku i stresu, by móc wspierać potencjał osób z niepełnosprawnością?
  Równe prawa i obowiązki – jak pomagać osobom z niepełnosprawnością a nie wyręczać je w działaniu?
 3. Szkolenie dla kadry dydaktycznej, administracyjnej oraz zarządzającej oraz w temacie:
  “Poprawa dostępności uczelni w 6 obszarach dostępności”

Szkolenie dla pracowników i nauczycieli akademickich.

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników uczelni i nauczycieli akademickich w wiedzę na temat likwidacji barier w dostępie do kształcenia.

 

Szkolenie podzielone jest na 6 modułów obejmujących 6 obszarów dostępności

Moduł 1 Dostępność instytucjonalna,

Moduł 2 Dostępność architektoniczna,

Moduł 3 Dostępność cyfrowa,

Moduł 4 Dostępność proceduralna,

Moduł 5 Dostępność informacyjno-komunikacyjna,

Moduł 6 Dostępność edukacyjna.

Ułatwienie dostępu