AKTUALIZACJA: Link do spotkania dla osób oglądających konferencje, znajduje się poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIzNWM0MmMtOTUyMy00ZDMyLTgzNjgtODQ0MjkzOTFmMDg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291e68456-f30b-4dc5-a79c-0e29bdf8d216%22%2c%22Oid%22%3a%2258a3fe38-d2a8-46e0-a3b8-e0f700730c9f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w …

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach …