maj 2020

Month

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

MIROSŁAWA REWEKANTA

długoletniego nauczyciela akademickiego Uczelni Społeczno-Medycznej, …

Read More

Ułatwienie dostępu