Zawiadomienie o śmierci dr Mirosława Rewekanta

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

MIROSŁAWA REWEKANTA

długoletniego nauczyciela akademickiego Uczelni Społeczno-Medycznej,

doktora nauk farmaceutycznych.

Środowisko akademickie straciło wspaniałego i wybitnego profesora USM,
wyjątkowego i aktywnego wykładowcę, a także wspaniałego człowieka, który swoim skromnym i pracowitym życiem ukazywał oddanie się nauce.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają:

Rektor Uczelni Społeczno-Medycznej
wraz z współpracownikami
oraz grono studentów

Ułatwienie dostępu