marzec 2023

Month

Konferencja

Szkoła Pedeutologiczna

„Nauczyciel wobec wyzwań zmieniającego się społeczeństwa”

24 – 25 marca 2023r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Szkoła Pedeutologiczna kierowana jest do pracowników akademickich, nauczycieli oraz osób zarządzających placówkami oświatowymi, …

Read More
1 2

Ułatwienie dostępu