11/2022 – Zarządzenie Rektora nr 11/2022 w sprawie powołana Komisji ds. ewaluacji karier absolwentów

Ułatwienie dostępu