5/2022 – Zarządzenie Rektora 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu