Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

Drodzy absolwenci studiów II stopnia!
Rusza rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

Kierunki:

  • Kwalifikacje pedagogiczne
  • Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych
  • Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
Read More

Ułatwienie dostępu