Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

Drodzy absolwenci studiów II stopnia!
Rusza rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021

Kierunki:

 • Kwalifikacje pedagogiczne
 • Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych
 • Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Prawo oświatowe i reforma edukacji
 • Zarządzanie w systemie oświaty
 • Fryzjerstwo i Kosmetologia Ogólna
 • Doradztwo zawodowe
 • Prawo oświatowe
 • Administracja publiczna
 • Psychodietetyka

Ułatwienie dostępu