Szczepienie nauczycieli akademickich przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 12 lutego br. ruszyła możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia 
po 31 grudnia 1956 r.

Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Proszę osoby zainteresowane szczepieniem o przesłanie wypełnionych deklaracji z dokładnym wskazaniem preferowanego punktu szczepień i numerem telefonu oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy odesłać 2 podpisane dokumenty na adres: kwestor@szkolymydlowskiej.pl lub dostarczyć osobieście na uczelnię.

Państwa zgłoszenia zostaną wysłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie do właściwego szpitala węzłowego.

Kiedy zostaną dostarczone dawki szczepionki, wskazany przez Państwa punkt szczepień poinformuje o tym fakcie.

W razie pytań proszę o kontakt:

Joanna Danielczuk
Tel. 22 812 47 16, 501 374 584

Załączniki:
Lista punktów szczepień
Zgłoszenie na szczepienia przeciw COVID-19
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ułatwienie dostępu