10/2022 – Zarządzenie Rektora nr 10/2022 w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika ds. karier absolwentów

Ułatwienie dostępu