12/2023 – Zarządzenie Rektora nr 12/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu działania kół naukowo-artystycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu