14/2022 – Zarządzenie Rektora nr 14/2022 w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. materialnego wsparcia studentów

Ułatwienie dostępu