16/2022 – Zarządzenie Rektora nr 16/2022 w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. wspierania i motywowania kadry do rozwoju

Ułatwienie dostępu