28/2022 – Zarządzenie Rektora nr 28/2022 z dnia 17 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu