34/2020 – Zarządzenie Rektora 34/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienie dostępu