9/2023 – Zarządzenie Rektora nr 9/2023 z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ewaluacji funkcjonowania Uczelni

Ułatwienie dostępu