9/2022 – Zarządzenie Rektora 9/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu kwalifikowania studentów kierunku Pedagogia w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie na specjalność Logopedia

Ułatwienie dostępu