Uchwała Senatu nr 12 – Uchwała nr 12 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich

Ułatwienie dostępu