Uchwała Senatu nr 17 – Uchwała nr 17 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie zasad i trybu uznawania osiągnięć studentów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie uzyskanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego

Ułatwienie dostępu