Uchwała Senatu nr 2/2022 – Uchwała nr 2/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Zarządzanie w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Ułatwienie dostępu