Uchwała Senatu nr 7b/2022 – Uchwała nr 7b/2022 Senatu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku studiów Dietetyka w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie do dyscyplin naukowych

Ułatwienie dostępu