13/2023 – Zarządzenie Rektora nr 13/2023 z dnia 12 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu