Szkolenie „Rola dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym”

Szkolenie obejmuje zakres działań dietetyka z szpitalnym zespole żywieniowym, udział w planowaniu żywienia do i pozajelitowego u osób dorosłych. W sposób praktyczny przygotuje do leczenia żywieniowego pacjentów żywionych przez sztuczny dostęp również w warunkach domowych. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione wymagania NFZ do rozliczenia żywienia.

Plan szkolenia:

1. Zapoznanie z podstawowymi definicjami: zespół żywieniowy i  jego skład, leczenie żywieniowe, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe.

2. Różne struktury szpitalnych zespołów żywieniowych, omówienie organizacji pracy w różnych ośrodkach.

3. Rola dietetyka na samym początku:
– Ocena stanu odżywienia pacjenta przyjętego do szpitala.
– Narzędzia do ww oceny, podstawowe skale.
– Niedożywienie – rodzaje, rozpoznawanie.
– Niedożywienie szpitalne – jak mu zapobiec.
– Wyniki badań laboratoryjnych – jakie są wymagane do oceny stanu odżywienia, monitorowania leczenia żywieniowe, co w sytuacji ich braku.

4. Leczenie żywieniowe doustne:
– Sposoby modyfikacji diety szpitalnej.
– ONSy – rodzaje, zastosowanie.
– Przykładowe przepisy z zastosowaniem ONSów.
– Zagęszczacze pokarmów – zastosowanie w określonych sytuacjach klinicznych.

5. Leczenie żywieniowe przez sztuczny dostęp:
– Żywienie przez: zgłębnik, PEGa, gastrostomię odżywczą, jejunostomię.
– Wskazania i przeciwwskazania do żywienia przez sztuczny dostęp.
– Rodzaje diet medycznych do stosowania przez sztuczny dostęp.
– Dieta kuchenkowa, a dieta przemysłowa.
– Planowanie żywienia dojelitowego, dobór diety.

6. Żywienie pozajelitowe workami RTU:
– Co dietetyk powinien wiedzieć o żywieniu pozajelitowym.
– Rodzaje mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz dodatków.
– Czy dietetyk może planować żywienie pozajelitowe.

7. Monitorowanie stanu odżywienia pacjenta podczas leczenia żywieniowego.

8. Żywienie okołooperacyjne – czym jest ERAS?

9. Leczenie żywieniowe pacjenta po wyjściu ze szpitala – co dalej?

10. Dokumentacja wymagana przez NFZ do rozliczenia żywienia do- i pozajelitowego.

11. Gdzie szukać informacji na temat leczenia żywieniowego:
-Literatura.
-Strony internetowe.
-Towarzystwa.

12. Część warsztatowa – studium przypadku, planowanie żywienia doustnego, do-, pozajelitowego oraz mieszanego.

Szkolenie zostało objęte patronem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – POLSPEN.

Ułatwienie dostępu