Komunikat 11 marca

W nawiązaniu do decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW, dotyczących kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Decyzją Rektora Uczelni Społeczno-Medycznej działalność dydaktyczna zostaje zawieszona są do 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone zdalne a materiały od wykładowców będą przekazywane do starostów.

Ułatwienie dostępu