Opiekun praktyk Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na Kierunku Dietetyka

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na Kierunku Dietetyka.

Informujemy, że opiekunem praktyk jest Pani mgr inż. Elżbieta Banaś

Z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

Poradnia Żywieniowa

Kontakt 

W celu ustalenia terminu odbywania praktyk proszę kontaktować się:

Bezpośrednio:  22 815 72 78; Sekretariat:  22 815 72 79

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Ułatwienie dostępu