II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z cyklu „Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Informacyjny wymiar praw człowieka i obywatela. Współorganizatorem Konferencji są: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Instytut Analizy Ryzyka oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie problematyce miejsca prawa do informacji w systemie praw człowieka. Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół trzech obszarów tematycznych:

– ograniczeń i zagrożeń praw człowieka w sferze informacyjnej;
– praktycznych aspektów ochrony informacyjnego wymiaru praw człowieka; – problematyki wolności wypowiedzi w państwach Europy Wschodniej.

Żywimy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy, stanowić będą nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem i współczesną percepcją oraz przestrzeganiem praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sfery informacyjnej.

Konferencja odbędzie się 25 listopada 2020 r. w Akademii Katolickiej wWarszawie, przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie.W zależności od sytuacji epidemiologicznej część lub całość konferencji będzie realizowana w trybie on-line.

Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł należy przelać na konto: Alior Bank 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005 do dnia 10.11.2020 r. z dopiskiem ,,II Międzynarodowa Konferencja”.

Z opłaty zwolnieni są goście zagraniczni, przedstawiciele sieci uczelni jezuickich oraz doktoranci. O zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się również inne osoby kierując stosowne wnioski do komitetu organizacyjnego konferencji.

Teksty referatów po dokonaniu ich oceny przez komitet naukowy zostaną opublikowane w zbiorowej monografii pokonferencyjnej lub w punktowanym kwartalniku naukowym ,,Studia Bobolanum”.

Partnerem medialnym konferencji jest czasopismo naukowe ,,Security Review”.

Ułatwienie dostępu