https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-6-1.jpg

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie z dnia 23.11.2020 r. w sprawie przywrócenia zajęć praktycznych w Pracowni kosmetologii estetycznej, leczniczej oraz kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej na kierunku Kosmetologia.