Dietetyka i Kosmetologia a Zdrowy Styl Życia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod tytułem „Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia”.

Współorganizatorami Konferencji są: Wydział Nauko Zdrowiu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S.Wojciechowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie.

Konferencja poświęcona będzie problematyce propagowania zdrowego stylu życia. Planowane rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane zostaną wokół pięciu obszarów tematycznych:

  1. Dietetyka i dietoterapia w leczeniu chorób cywilizacyjnych.
  2. Regulacje prawne i zwyczaje w relacji lekarz, dietetyk, kosmetolog.
  3. Miejsce dietetyki i kosmetologii w propagowaniu zdrowia publicznego.
  4. Zawód dietetyka i kosmetologa – sytuacja prawna.
  5. Nowe technologie w służbie dietetyki i kosmetologii.

Mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji problemy stanowić będą nie tylko źródło poznania, ale tak że impuls do refleksji nad znaczeniem i percepcją interdyscyplinarnych wyzwań zdrowotnych we współczesnym świecie.

Więcej informacji, lista prelegentów oraz karta zgłoszeń znajdują się pod poniższym linkiem:

Konferencje online będzie można zobaczyć na żywo 12 stycznia 2021 o godzinie 9:30, aby wziąć udział kliknij tutaj.

Ułatwienie dostępu