https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-6-1.jpg

Koledze dr Rafałowi Bodarskiemu wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach z powodu śmierci brata składają Rektor i pracownicy Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie.