https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-6-1.jpg

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w

Sobotę 24.04.2021, o godz. 12:45

Spotkanie odbędzie się ONLINE za pomocą aplikacji MS Teams

TEMAT SPOTKANIA:
STYPENDIA ERASMUS+
WYJAZDY ZA GRANICĘ NA PRAKTYKI I STUDIA

Zaplanowane spotkanie znajda Państwo w zakładce Kalendarz lub pod poniższym linkiem 🙂

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a331f9eda02d64d30af15bb5f3c0160db%40thread.tacv2/1618906293294?context=%7b%22Tid%22%3a%2291e68456-f30b-4dc5-a79c-0e29bdf8d216%22%2c%22Oid%22%3a%227013a6fb-be1e-45d0-adfa-73bdab9b2b9c%22%7d