https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-6-1.jpg

Zapraszamy wszystkich studentów kierunku Kosmetologia na szkolenie z firmy “Studex”.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 (w pracowni kosmetycznej w siedzibie Uczelni (ul. Kaleńska 3).

TEMAT SZKOLENIA:

Przekłuwanie uszu (płatek, chrząstka) oraz nosa.

Łączny koszt – 50 zł. (opłatę należy uiścić na miejscu w dniu szkolenia)