Drodzy Studenci!

W związku z uchyleniem

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w tej sprawie opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19


 

Uchylenie rozporządzenia, o którym mowa powyżej oznacza, że

w terminie do 14 października 2021 r. musi zostać przedłużona ważność legitymacji studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich

Ułatwienie dostępu