https://usmbm.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-6-1.jpg

Uczelnia Społeczno-Medyczna oferuje studentom następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne
  • zapomoga
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Przypominamy, że wnioski o stypendia w semestrze letnim składać można do dnia 10 marca 2022 r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie kompletu wymaganej dokumentacji na aktualnie obowiązujących drukach.

Wnioski nie spełniające kryteriów przyznawania świadczeń oraz niekompletne i nieuzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Więcej informacji znajdziesz tutaj 🙂