ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ 

„MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOŁACH, 

JAKO FORMA EDUKACJI PRAWNEJ DZIECI

I MŁODZIEŻY, SPOSOBEM PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY I KONFLIKTOM W SZKOŁACH”

Warszawa, 20 marca 2020 roku
 
Miejsce konferencji: aula Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie,
ul. Kopernika