Zasady składania prac dyplomowych III termin

DO 29.02.2024 – termin przesłania pracy dyplomowej do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym

DO 06.03.2024 – ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie

11.03-15.03.2024– obrony prac dyplomowych (III termin)

Szczegółowy harmonogram obron oraz komisje zostaną ustalone po 29.02.2024 r. po przesłaniu przez Państwa prac dyplomowych do antyplagiatu

 

PRZESŁANIE PRACY DO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

W celu sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym, należy przesłać ją po akceptacji promotora na adres dziekanatu (dziekanat@usmbm.edu.pl)

Pracę należy podzielić na 3 części (pliki powinny być zapisane w formacie pdf):

I – strona tytułowa

II – część właściwa pracy (od spisu treści do zakończenia włącznie)

III – bibliografia + 3 oświadczenia + 2 streszczenia

Prosimy również o przesłanie całej pracy dyplomowej zapisanej w jednym pliku.

 

ZŁOŻENIE PRACY W DZIEKANACIE

Po pozytywnej weryfikacji pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym należy dostarczyć do dziekanatu wersję papierową pracy (2 szt.)*:

-1 szt. oprawa twarda druk jednostronny

-1 szt. oprawa miękka druk dwustronny (+1 szt na prośbę promotora)*

DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PŁYTĘ CD z zapisaną pracą w wersji elektronicznej (w formacie pliku tekstowego WORD i formacie PDF). Nazwą pliku jest temat pracy dyplomowej. Płytę należy opisać podając: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek oraz stopień. Płyta powinna zostać umieszczona w kopercie i przyklejona na ostatniej stronie każdego egzemplarza pracy.

 

Studenci przed przystąpieniem do obrony muszą mieć uregulowane wszelkie płatności, a także oddane wszystkie książki do biblioteki oraz zaliczone na ocenę pozytywną przedmioty w całym toku studiów.

 

Więcej informacji dotyczących procesu dyplomowania znajdą Państwo pod linkiem:

https://usmbm.edu.pl/prace-dyplomowe/

 

Ułatwienie dostępu