10/2020 – Zarządzenie Rektora 10/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia skrzynki skarg i wniosków

Ułatwienie dostępu