9/2020 – Zarządzenie Rektora 9/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie badania opinii studentów na temat systemu wsparcia i opieki.

Ułatwienie dostępu