12/2020 – Zarządzenie Rektora 12/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.

Ułatwienie dostępu