13/2020 – Zarządzenie Rektora 13/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie kontynuowania procesu dydaktycznego w formie zajęć zdalnych ze względu na sytuację związaną z koronawirusem

Ułatwienie dostępu