15/2023 – Zarządzenie Rektora nr 15/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

Ułatwienie dostępu