16/2023 – Zarządzenie Rektora nr 16/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu