16/2020 – Zarządzenie Rektora 16/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie opłat za czesne w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Ułatwienie dostępu