17/2020 – Zarządzenie Rektora 17/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia i Pomocy Studentom.

Ułatwienie dostępu