18/2022 – Zarządzenie Rektora nr 18/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu