17/2022 – Zarządzenie Rektora nr 17/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji dokonujących ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu