2/2020 – Zarządzenie Rektora 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia.

Ułatwienie dostępu